Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • Điểm tin
Thời khóa biểu: TKB lần 4, HK II, NH 2020-2021. AD từ ngày... - Thứ bảy, 27 Tháng 3 2021 13:42
Năm học 2020-2021: Amoniac và muối amoni - GV: Nguyễn Thị Yên - Thứ năm, 18 Tháng 3 2021 08:16
Năm học 2020-2021: Phương pháp quy nạp toán học - GV: Hoàng Thị... - Thứ năm, 18 Tháng 3 2021 08:14
Năm học 2020-2021: Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường (Tiết 1... - Thứ năm, 18 Tháng 3 2021 08:05
Năm học 2020-2021: Tiêu hoá ở động vật (tt) - GV: Trần Thị... - Thứ năm, 18 Tháng 3 2021 08:04
Năm học 2020-2021: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ... - Thứ năm, 18 Tháng 3 2021 08:02
Năm học 2020-2021: Unit 2: Personal Experiences - Listening (Tiết 3) - GV:... - Thứ năm, 18 Tháng 3 2021 07:44
Thời khóa biểu: TKB lần 3, HK II, NH 2020-2021. AD từ ngày... - Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 11:07
Thời khóa biểu: TKB lần 2 - HK II - NH 2020-2021- AD... - Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 11:36
Bài viết: Chương trình "Cám ơn cuộc đời" - VTV1. - Thứ sáu, 29 Tháng 1 2021 16:23
Blue Grey Red
Lắng nghe trẻ em bằng trái tim - Bảo vệ trẻ em bằng hành động!

KH kiểm tra HK I (NH:2011-2012) - Buổi chiều.

Tải về KH tại đây .

Thứ, ngày

Môn

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ làm bài

Thời gian

làm bài

Giám thị

Thứ hai

19/12/2011

Tin học (TH) 6/1

13 giờ 30

13 giờ 35

45 phút

Cô Thủy

Tin học (TH) 6/2

14 giờ 30

14 giờ 35

45 phút

Tin học (TH) 6/3

15 giờ 30

15 giờ 35

45 phút

Âm nhạc 7/1

13 giờ 30

Thầy Tin

Âm nhạc 7/2

14 giờ 30

Âm nhạc 7/3

15 giờ 30

Thể dục 9/1

14 giờ 00

Thầy Khánh

Thể dục 9/2

15 giờ 00

Thứ ba

20/12/2011

Tin học (TH) 7/1

13 giờ 30

13 giờ 35

45 phút

Cô Thủy

Tin học (TH) 7/2

14 giờ 30

14 giờ 35

45 phút

Tin học (TH) 7/3

15 giờ 30

15 giờ 35

45 phút

Âm nhạc 8/1

14 giờ 30

 

Thầy Tin

Âm nhạc 8/2

15 giờ 30

 

Thứ tư

21/12/2011

Âm nhạc 6/1

13 giờ 30

 

Thầy Tin 

Âm nhạc 6/2

14 giờ 30

 

Âm nhạc 6/3

15 giờ 30

 

Thể dục 8/1

14 giờ 00

 

Thầy Thức

Thể dục 8/2

15 giờ 00

 

Thứ năm

22/12/2011

Âm nhạc 9/1

14 giờ 30

 

Thầy Tin

Âm nhạc 9/2

15 giờ 30

 

Thể dục 7/1

14 giờ 00

 

Thầy Thức

Thể dục 7/2

15 giờ 00

 

Thể dục 7/3

16 giờ 00

 

Thứ hai

26/12/2011

Thể dục 6/1

14 giờ 00

Có thay đổi về thời gian kiểm tra

Thầy Thức

Thể dục 6/2

15 giờ 00

Thể dục 6/3

16 giờ 00

Thêm bình luận


Security code
Làm mới

tctd thuvienanh  Tai nguyen dien tu Cuoi trang