Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • Điểm tin
Lịch công tác tháng: Lịch công tác tháng 3/2020. - Thứ năm, 05 Tháng 3 2020 10:16
Thời khóa biểu: TKB lần 4 - HK II - NH 2019-2020- AD... - Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 07:46
Thời khóa biểu: TKB lần 3 - HK II - NH 2019-2020- AD... - Thứ sáu, 07 Tháng 2 2020 10:51
Bài viết: SINH HOẠT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG... - Thứ sáu, 07 Tháng 2 2020 10:33
Thời khóa biểu: TKB lần 2 - HK II - NH 2019-2020- AD... - Thứ sáu, 31 Tháng 1 2020 15:57
Bài viết: CHƯƠNG TRÌNH "ẤM ÁP MÙA ĐỒNG" , "TẾT YÊU THƯƠNG" - Thứ hai, 20 Tháng 1 2020 07:10
Khối 12: KẾT QUẢ HỌC TẬP KHỐI LỚP 12, HỌC KỲ I,... - Chủ nhật, 19 Tháng 1 2020 06:59
Khối 11: KẾT QUẢ HỌC TẬP KHỐI LỚP 11, HỌC KỲ I,... - Chủ nhật, 19 Tháng 1 2020 06:54
Khối 10: KẾT QUẢ HỌC TẬP KHỐI LỚP 10, HỌC KỲ I,... - Chủ nhật, 19 Tháng 1 2020 06:22
Khối 9: KẾT QUẢ HỌC TẬP KHỐI LỚP 9, HỌC KỲ I,... - Thứ sáu, 17 Tháng 1 2020 15:55
Blue Grey Red
Lắng nghe trẻ em bằng trái tim - Bảo vệ trẻ em bằng hành động!

KH hội thi GV giỏi.

Tải về KH tại đây.

 KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2011-2012

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012, kế hoạch công tác tháng 11 năm 2011 về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 - 2012, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch Hội thi cụ thể như sau:

1. Mục đích

a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông;

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương và của toàn ngành;

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, theo thực tế đăng ký dự thi của giáo viên.

b) Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

3. Nội dung, hình thức cuộc thi

3.1. Thi dạy 02 tiết trong đó 01 tiết tự chọn  và 01 tiết bắt buộc theo kết quả bốc thăm). Giáo viên phải gửi giáo án cho Ban giám khảo (01 bản trên giấy A4) trước thời gian dạy.

3.2. Thi kiểm tra năng lực (làm bài kiểm tra kiến thức)

+ Hình thức câu hỏi: trắc nghiệm 80 %, tự luận 20 %;

+ Nội dung kiểm tra:

Luật Giáo dục 2005, Điều lệ trường Trung học, Điều lệ thi giáo viên giỏi, Quy chế 49 về trường PTDTNT, Quy chế 40 và 51 về Đánh giá - xếp loại học sinh; về các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường, về nhà giáo, về nghị quyết năm học của trường, Công văn số 3084/SGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Sở GDĐT Quảng Nam “Hướng dẫn thực hiện nề nếp chuyên môn trong trường trung học”, Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ GD&ĐT v/v phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3.3. Văn bản sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụn gồm 02 bản in.

4. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự thi

Là giáo viên của trường đang trực tiếp giảng dạy, đạt trình độ chuẩn trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 03 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận; được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (SPNCKHƯD) đã triển khai có hiệu quả, lập thành văn bản báo cáo được nhà trường công nhận, xếp loại; và có nguyện vọng đăng ký dự thi.

5. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức hội thi

a) Thời gian, địa điểm

* Đăng ký dự thi: 18/11/ 2011 đến 21/11/ 2011.

* Khai mạc Hội thi (dự kiến) vào lúc 7 giờ 30 ngày 28 tháng 11 năm 2011.

* Thời gian tổ chức thi

- Thi dạy 02 tiết tại phòng học của lớp (theo kế hoạch riêng kèm theo): từ ngày 28 tháng 11 năm 2011 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011.

- Thi kiểm tra năng lực tại phòng họp (làm bài kiểm tra kiến thức): thời gian 45 phút (trong tháng 01 năm 2012, sẽ có kế hoạch cụ thể sau).

- Nộp văn bản sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại bộ phận chuyên môn nhà trường: gồm 02 bản in (trong tháng 01/ 2012 sẽ có kế hoạch cụ thể sau).

* Thời gian tổ chức góp ý trao đổi nội dung, kết quả các tiết thi dạy

Theo thời gian họp tổ chuyên môn vào các buổi chiều thứ hai, thứ ba các tuần sau khi dạy xong.

* Tổng kết Hội thi (dự kiến) vào cuối tháng 01/ 2012.

b) Kinh phí Hội thi

- Gồm kinh phí phục vụ Hội thi và kinh phí khen thưởng thực hiện theo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2012 của trường.

6. Những nội dung đánh giá

- Đánh giá, xếp loại tiết dạy: Thực hiện theo quy định tại công văn số 10227/THPT V/v Đánh giá tiết dạy. (Ít nhất 02 giám khảo/ 01 tiết, chấm điểm độc lập, lấy kết quả trung bình cộng của các giám khảo làm kết quả chung).

- Đánh giá bài kiểm tra năng lực: theo thang điểm 10 (kèm đáp án – biểu điểm). Ít nhất 02 giám khảo/ 01 bài, chấm điểm độc lập, lấy kết quả trung bình cộng của các giám khảo làm kết quả chung.

- Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm: theo tháng điểm 10 (kèm theo phiếu chấm – biểu điểm). Ít nhất 02 giám khảo/ 01 sáng kiến, chấm điểm độc lập, lấy kết quả trung bình cộng của các giám khảo làm kết quả chung.

7. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi và cơ cấu giải thưởng

a) Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

- Đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2011 - 2012:

Là giáo viên có SKKN hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6,0 điểm trở lên; bài kiểm tra năng lực đạt 8,0 điểm trở lên; có ít nhất 01 tiết dạy loại giỏi và tiết còn lại đạt loại khá.

b) Cơ cấu giải thưởng

Gồm 03 giải (01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Ba) theo vị thứ xếp hạng.

Ban giám hiệu đề nghị các bộ phận, thành viên liên quan và các  GVBM thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch nói trên để Hội thi đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-          BTC, BGK Hội thi;
-          Tổ trưởng CM;
-          GV dự thi, GVBM;
-          Lưu VT, CM.

Thêm bình luận


Security code
Làm mới

tctd thuvienanh  Tai nguyen dien tu Cuoi trang
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NAM TRÀ MY
Thôn 2 – Xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.880.079