TỔNG HỢP DANH SÁCH CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Thông báo của Ban liên lạc Cựu học sinhĐăng ký làm thành viên cựu học sinhHòm thư góp ý của Cựu học sinh
STT Họ và Tên Cựu học sinh Nghề nghiệp Năm vào trường Năm ra trường Lớp ra trường GVCN lớp ra trường Điện thoại Email Xem
1 Hồ Tiêm Công tác Bv Đa khoa Thái Bình Dương-Tam kỳ 2004 2008 9/1 0374493199 Hanhnguyentuelam@gmail.com Chi tiết
2 Hồ Thị Loan Thảo Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam 2004 2008 9/1 Hồ Minh Vương 0357649201 loanthao1993@gmail.com Chi tiết
3 Phạm Hồ Phương Thảo Sinh viên năm cuối - Khoa Luật - Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng 2006 2010 9/1 Hồ Minh Vương 0707709615 Phamhophuongthao.3009@gmail.com Chi tiết
4 Trương Văn Toán Ngôn ngữ Trung Quốc-Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế 2010 2017 12/1 Hoàng Thị Kim Tình 0962839442 truongvantoanntm6799@gmail.com Chi tiết
5 Phạm Thị Thể Y Sỹ Đa Khoa Tại trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam 2012 2018 12/1 Hoàng Thị Kim Tình 0362101772 thithanhthepham@.gmail.com Chi tiết
6 Trần Thị Ngọt 2015 2018 12 Nguyễn Thị Bích Thao 0376393313 tranngot93@gmail.com Chi tiết
7 Hồ Thị Mười Lớp 6 2018 lớp 12 Hoàng Thị Kim Tình 0943985245 Chi tiết
8 Vũ Quốc Nam QTDVDL & LH-Khoa du lịch-Đại học Huế 2014 2017 12/1 Hoàng Thị Kim Tình 0367516429 vunamntm@gmail.com Chi tiết
9 nguyễn Hồng Xuyến Sinh Viên năm cuối ngành Sư phạm Ngữ Văn, trường Đại học Quảng Nam 2006 2010 9/2 Nguyễn Xuân Minh 0385852090 nguyenhongxuyendt13snv01@gmail.com Chi tiết
10 lê văn tiến Sinh viên - trường Đại học ANND - tp. Hồ Chí Minh 2007 9/2 0367835826 Chi tiết
(Tổng số trang: 1) 1