Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:16/10/2017 đến ngày:22/10/2017
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 16/10
Ba 17/10
Tư 18/10
Năm 19/10
Sáu 20/10
Bảy 21/10
CN 22/10