Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:20/8/2018 đến ngày:26/8/2018
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 20/8
Ba 21/8
Tư 22/8
Năm 23/8
Sáu 24/8
Bảy 25/8
CN 26/8