Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:12/8/2019 đến ngày:18/8/2019
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 12/8
Ba 13/8
Tư 14/8
Năm 15/8
Sáu 16/8
Bảy 17/8
CN 18/8