Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:11/10/2021 đến ngày:17/10/2021
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 11/10
Ba 12/10
Tư 13/10
Năm 14/10
Sáu 15/10
Bảy 16/10
CN 17/10