Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:9/12/2019 đến ngày:15/12/2019
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 9/12
Ba 10/12
Tư 11/12
Năm 12/12
Sáu 13/12
Bảy 14/12
CN 15/12