Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:6/4/2020 đến ngày:12/4/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 6/4
Ba 7/4
Tư 8/4
Năm 9/4
Sáu 10/4
Bảy 11/4
CN 12/4