Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:20/1/2020 đến ngày:26/1/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 20/1
Ba 21/1
Tư 22/1
Năm 23/1
Sáu 24/1
Bảy 25/1
CN 26/1