Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:14/10/2019 đến ngày:20/10/2019
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 14/10
Ba 15/10
Tư 16/10
Năm 17/10
Sáu 18/10
Bảy 19/10
CN 20/10