Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/11/2020 đến ngày:6/12/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 30/11
Ba 1/12
Tư 2/12
Năm 3/12
Sáu 4/12
Bảy 5/12
CN 6/12