Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:22/10/2018 đến ngày:28/10/2018
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 22/10
Ba 23/10
Tư 24/10
Năm 25/10
Sáu 26/10
Bảy 27/10
CN 28/10