Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:22/4/2019 đến ngày:28/4/2019
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 22/4
Ba 23/4
Tư 24/4
Năm 25/4
Sáu 26/4
Bảy 27/4
CN 28/4