Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:10/12/2018 đến ngày:16/12/2018
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 10/12
Ba 11/12
Tư 12/12
Năm 13/12
Sáu 14/12
Bảy 15/12
CN 16/12