Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:24/6/2019 đến ngày:30/6/2019
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 24/6
Ba 25/6
Tư 26/6
Năm 27/6
Sáu 28/6
Bảy 29/6
CN 30/6