Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:17/1/2022 đến ngày:23/1/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 17/1
Ba 18/1
Tư 19/1
Năm 20/1
Sáu 21/1
Bảy 22/1
CN 23/1