Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/5/2018 đến ngày:3/6/2018
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 28/5
Ba 29/5
Tư 30/5
Năm 31/5
Sáu 1/6
Bảy 2/6
CN 3/6