Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/9/2020 đến ngày:4/10/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 28/9
Ba 29/9
Tư 30/9
Năm 1/10
Sáu 2/10
Bảy 3/10
CN 4/10