Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/10/2020 đến ngày:1/11/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 26/10
Ba 27/10
Tư 28/10
Năm 29/10
Sáu 30/10
Bảy 31/10
CN 1/11