Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:21/9/2020 đến ngày:27/9/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 21/9
Ba 22/9
Tư 23/9
Năm 24/9
Sáu 25/9
Bảy 26/9
CN 27/9