Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:14/9/2020 đến ngày:20/9/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 14/9
Ba 15/9
Tư 16/9
Năm 17/9
Sáu 18/9
Bảy 19/9
CN 20/9