LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:21/9/2020 đến ngày:27/9/2020
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 21/9
Ba 22/9
Tư 23/9
Năm 24/9
Sáu 25/9
Bảy 26/9
CN 27/9