Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:27/7/2020 đến ngày:2/8/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 27/7
Ba 28/7
Tư 29/7
Năm 30/7
Sáu 31/7
Bảy 1/8
CN 2/8