LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:27/7/2020 đến ngày:2/8/2020
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 27/7
Ba 28/7
Tư 29/7
Năm 30/7
Sáu 31/7
Bảy 1/8
CN 2/8