Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:5/10/2020 đến ngày:11/10/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 5/10
Ba 6/10
Tư 7/10
Năm 8/10
Sáu 9/10
Bảy 10/10
CN 11/10