Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:6/9/2021 đến ngày:12/9/2021
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 6/9
Ba 7/9
Tư 8/9
Năm 9/9
Sáu 10/9
Bảy 11/9
CN 12/9