Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/7/2021 đến ngày:1/8/2021
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 26/7
Ba 27/7
Tư 28/7
Năm 29/7
Sáu 30/7
Bảy 31/7
CN 1/8