Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:27/9/2021 đến ngày:3/10/2021
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 27/9
Ba 28/9
Tư 29/9
Năm 30/9
Sáu 1/10
Bảy 2/10
CN 3/10