Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:1/11/2021 đến ngày:7/11/2021
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 1/11
Ba 2/11
Tư 3/11
Năm 4/11
Sáu 5/11
Bảy 6/11
CN 7/11