Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:13/4/2020 đến ngày:19/4/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 13/4
Ba 14/4
Tư 15/4
Năm 16/4
Sáu 17/4
Bảy 18/4
CN 19/4