Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:24/2/2020 đến ngày:1/3/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 24/2
Ba 25/2
Tư 26/2
Năm 27/2
Sáu 28/2
Bảy 29/2
CN 1/3