Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:27/4/2020 đến ngày:3/5/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 27/4
Ba 28/4
Tư 29/4
Năm 30/4
Sáu 1/5
Bảy 2/5
CN 3/5