THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên:  Hồ Thị Mười Năm sinh:  25/09/2000 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Trà Dơn Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  Lớp 6 Năm ra trường:  2018 Lớp ra trường:  lớp 12
Tên GVCN năm ra trường:  Hoàng Thị Kim Tình Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  
Chỗ ở hiện nay:  Thôn 1, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại liên lạc:  0943985245 Email:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 22h45:03-06-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Hồ Thị Mười nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!