THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên:  Vũ Quốc Nam Năm sinh:  1997 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Ninh Bình Chức vụ trong lớp:  Lớp trưởng
Năm vào học tại trường:  2014 Năm ra trường:  2017 Lớp ra trường:  12/1
Tên GVCN năm ra trường:  Hoàng Thị Kim Tình Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  QTDVDL & LH-Khoa du lịch-Đại học Huế
Chỗ ở hiện nay:  Thôn 2 Trà Mai Nam Trà My
Số điện thoại liên lạc:  0367516429 Email:  vunamntm@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 12h44:13-11-2017
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Vũ Quốc Nam nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!