THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên:  nguyễn Hồng Xuyến Năm sinh:  1995 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Trà Vân Nam Trà My Quảng Nam Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2006 Năm ra trường:  2010 Lớp ra trường:  9/2
Tên GVCN năm ra trường:  Nguyễn Xuân Minh Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Sinh Viên năm cuối ngành Sư phạm Ngữ Văn, trường Đại học Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Nam Trà My, Quảng Nam.
Số điện thoại liên lạc:  0385852090 Email:  nguyenhongxuyendt13snv01@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 15h:04-04-2017
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh nguyễn Hồng Xuyến nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!