THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên:  Hồ Tiêm Năm sinh:  1993 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Trà tập Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2004 Năm ra trường:  2008 Lớp ra trường:  9/1
Tên GVCN năm ra trường:   Thông tin về GVCN:  Hồ Minh Vương
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Công tác Bv Đa khoa Thái Bình Dương-Tam kỳ
Chỗ ở hiện nay:  Nam trà my
Số điện thoại liên lạc:  0374493199 Email:  Hanhnguyentuelam@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 13h01:19-01-2019
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Hồ Tiêm nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!