THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên:  Hồ Thị Loan Thảo Năm sinh:  20/7/1993 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Nam Trà My Chức vụ trong lớp:  Lớp phó học tập
Năm vào học tại trường:  2004 Năm ra trường:  2008 Lớp ra trường:  9/1
Tên GVCN năm ra trường:  Hồ Minh Vương Thông tin về GVCN:  Hiệu Phó trường PTDTNT huyện Nam Trà My
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Nam Trà My
Số điện thoại liên lạc:  0357649201 Email:  loanthao1993@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 12h56:19-01-2019
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Hồ Thị Loan Thảo nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!