THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên:  Trương Văn Toán Năm sinh:  06/07/199 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam Chức vụ trong lớp:  Lớp phó học tập
Năm vào học tại trường:  2010 Năm ra trường:  2017 Lớp ra trường:  12/1
Tên GVCN năm ra trường:  Hoàng Thị Kim Tình Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Ngôn ngữ Trung Quốc-Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế
Chỗ ở hiện nay:  Nguyễn Khoa Chiêm, Huế
Số điện thoại liên lạc:  0962839442 Email:  truongvantoanntm6799@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 06-09-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Trương Văn Toán nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!