THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên:  Trần Thị Ngọt Năm sinh:  04/08/2000 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Nam Định Chức vụ trong lớp:  Lớp trưởng
Năm vào học tại trường:  2015 Năm ra trường:  2018 Lớp ra trường:  12
Tên GVCN năm ra trường:  Nguyễn Thị Bích Thao Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  
Chỗ ở hiện nay:  Thôn 2_ Trà Mai_ Nam Trà My_ Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0376393313 Email:  tranngot93@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 20h14:13-08-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Trần Thị Ngọt nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!