THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên cựu GV, NV:  Hồ Thị Loan Thảo Ngày tháng năm sinh:  20 - 07 - 1993 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Trà Mai - Nam Trà My - Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  2015 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2018
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo viên Chuyên môn:  Tiếng Anh
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  
Chỗ ở hiện nay:  
Số điện thoại liên lạc:  0357649201 Email liên lạc:  loanthao1993@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 14h41:04-04-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Hồ Thị Loan Thảo nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!