THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên cựu GV, NV:  Hồ Thị Mỹ Nguyệt Ngày tháng năm sinh:  28/04/1986 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Tam Xuân I- Núi Thành- Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  2010 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2014
Chức vụ khi công tác tại trường:  giao viên Chuyên môn:  Vat Lý
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  
Chỗ ở hiện nay:  
Số điện thoại liên lạc:  0984816010 Email liên lạc:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 12h01:25-10-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Hồ Thị Mỹ Nguyệt nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!