THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên cựu GV, NV:   Hồ Thị Truyền Ngày tháng năm sinh:  14/04/1987 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Tam Đại, Phú Ninh
Năm vào công tác tại trường:  2010 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2014
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo Viên Chuyên môn:  Sinh
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Làm việc tại trường THPT Trần Văn Dư, Phú Ninh
Chỗ ở hiện nay:  
Số điện thoại liên lạc:  0982854735 Email liên lạc:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 12h12:19-10-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Hồ Thị Truyền nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!