THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên cựu GV, NV:  Nguyễn Văn Thức Ngày tháng năm sinh:  12/10/1982 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Thái Nam - Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  2010 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2016
Chức vụ khi công tác tại trường:  Tổ trưởng QLNT Chuyên môn:  Thể dục
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên trường THPT Trần Văn Dư - Phú Ninh - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0983954635 Email liên lạc:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 19h26:18-10-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Nguyễn Văn Thức nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!