THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên cựu GV, NV:  Nguyễn Thị Hoàng Oanh Ngày tháng năm sinh:  30/12/1984 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Thăng Bình Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  2010 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2013
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giao vien Chuyên môn:  
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  Hiệu trưởng Thầy Ảnh
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên, Kon Tum
Chỗ ở hiện nay:  Kon Tum
Số điện thoại liên lạc:  0365625393 Email liên lạc:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 17h55:17-10-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Nguyễn Thị Hoàng Oanh nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!