THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên cựu GV, NV:  Nguyễn Xuân Minh Ngày tháng năm sinh:  25/05/1980 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Quế Sơn Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  2007 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2015
Chức vụ khi công tác tại trường:  Tổ trưởng chuyên môn Chuyên môn:  Địa lý
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên trường THPT Duy Tân, Tam Kỳ, Quảng Nam.
Chỗ ở hiện nay:  TP Tam Kỳ, Quảng Nam.
Số điện thoại liên lạc:  0978322174 Email liên lạc:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 15h44:16-10-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Nguyễn Xuân Minh nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!