THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên cựu GV, NV:  PHẠM ĐÔNG VŨ Ngày tháng năm sinh:  14/10/1979 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Khối phố 5, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  2004 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2012
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo viên TPT Đội Chuyên môn:  TPT
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  1. Thầy Nguyễn Văn Bá HT; Cô Nguyễn thị Ngoan PHT. 2. Thầy Nguyễn Xuân Ảnh HT; Cô Cô Nguyễn thị Ngoan PHT; Thày Hồ Minh Vương PHT
Hiện đang làm gì, ở đâu:  TPT Đội trường TH Nguyễn Văn Trỗi TP Tam Kỳ Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Số nhà 357 - Đường Trần Cao Vân - Khối phố 5, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0984762186 Email liên lạc:  phamdongvu@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 11h16:16-10-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên PHẠM ĐÔNG VŨ nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!