Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:23/8/2021 đến ngày:29/8/2021
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 23/8
Ba 24/8
Tư 25/8
Năm 26/8
Sáu 27/8
Bảy 28/8
CN 29/8