Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/12/2020 đến ngày:3/1/2021
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 28/12
Ba 29/12
Tư 30/12
Năm 31/12
Sáu 1/1
Bảy 2/1
CN 3/1