LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/8/2021 đến ngày:5/9/2021
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 30/8
Ba 31/8
Tư 1/9
Năm 2/9
Sáu 3/9
Bảy 4/9
CN 5/9