LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:14/9/2020 đến ngày:20/9/2020
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 14/9
Ba 15/9
Tư 16/9
Năm 17/9
Sáu 18/9
Bảy 19/9
CN 20/9